HU  |  DE  | EN

SZOBROK, SÍRKÖVEK A TEMPLOM KÖRÜL

Fertőrákos Fő utca 121.

A templom környékén több műemlék található . Keleti falának vakablakába kis piétaszobrocska került; déli fala mellett két síremlék áll: az egyik kb. 1740 körül való. Írása legnagyobbrészt elmosódott. Az előredomborodó írástáblát virágdíszes sávok szegélyezik, felette feszület s ennek lábánál, mint még a 17. században szokásos volt, a kő lábánál nyugvó család térdepelve. Ez esetben kecses rokokó ruhában;oldalt csigák emelkednek felfelé és mennyezetet tartanak.
A másikon síró angyalkák húzzák el a függönyt az írástábláról, ez egy meg nem nevezett pap fölött állt, ki 1786-ban halt meg.
Még két neoklasszicista papi síremlék áll ott, 1829-ből és 1842-ből.: Miskey Antal püspöki titkár, rákosi plébános ( 1806-1809 ) és Hohenegger Lőrinc teológiai tanár, rákosi plébános ( 1815-1825 ), győri kanonok síremléke.

A templom délkeleti sarkán áll a gyónási titkot megőrző szent Nepomuki Szt.János, jól tagolt talapzatáról indul fel toszkán oszlopa, a 18.század első feléből való.

Más oldalról ion oszlopon alighanem újkeletű Mária-szobor áll, szintén datálatlanul.

Minden jog fenntartva © Fertőrákos 2021 | Készítette: Schubert Dávid

Megszakítás