HU  |  DE  | EN

ÁSVÁNYMÚZEUM

Az MGY-10 számon védett, AMATŐR-MUZEÁLIS magángyüjteményre, mely a NEMZETI KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉG része.

Kiválóan alkalmas a felnövekvő nemzedékek honismeretre és hazaszeretetre nevelésre, melyre ismét nagy szükség van.

Alkalmas földrajz és biológiai ismeretre is, mivel nem tudományosan van rendezve, hanem magyarország hegységei szerint, azok üledékes és vulkáni, valamint átalakult volta szerint. 2000 db magyarországi kalcitkristály szín és formagazdagságán, valamint 400 db ősmaradványon keresztül mutatja be magyarországot. A kiállításon az általunk felfedezett egyik ősemlős is látható.

E védett, amatőr múzeális kalcitkristály gyüjtemény világviszonylatban is egyedülálló.

1965 év óta végzett kalcitkristály gyűjtőmunkánkat prof. Koch Sándor a szegedi Tudomány Egyetem Ásványtár vezetője és Tasnády Kubacska András a MÁFI ásványtár igazgatója értékelte és javasolta védettségre.

E javaslat alapján a Kultúrális minisztérium Dr. Embey Istin Antal a Nemzeti Múzeum Ásványtár igazgatóját bizta meg, hogy szakmai csoportal vizsgálja meg védettségre alkalmasságát. 1982-ben védetté nyilvánították.

1965 óta végzett munkánkat Prof. Dr Jánosi Dénes a FRAGMENTA MINERALOGICA et PALAEONTOLOGICA németnyelvű 1986 december 28-i számában ismertette. Munkatársai a begyűjtött anyagunkból két, SPECIES GENUSZ szinten NOVUM ismeretlen ősemlőst azonosítottak be.

Midkettő az antilop-félék eddig ismeretlen ágából származó első példány. Az egyik őzike a másik lónagyságú lehetett. Mindkettő a Pleisztocén időszakból származik és két millió évesek.

Tiszteljenek meg látogatásukkal Fertőrákos Fő utca 99 szám alatti kultúrális létesítményünkben és nem fognak csalódni.

Makovnik István
Postacím: 9421 Fertőrákos Fő utca 99
Telefon: 06 99 355-286
www.kalcitkristalyok.hu

Minden jog fenntartva © Fertőrákos 2021 | Készítette: Schubert Dávid

Megszakítás